Simulator

Simulator koristi najsavremeniji 3D radar FLIGHTSCOPE. Ovaj sistem koristi većina PGA profesionalaca za usavršavanje svoje igre. Iskoristite priliku da poboljšate vašu igru do najstinijih detalja uz pomoć velikog broja podataka koje radar proizvodi. Pored treninga i usavršavanja tehnike, moguće je igrati uz pomoć softwera E6 na nekom od preko 80 najboljih svetskih terena.

Download (PDF, Unknown)